Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro kokurenceschopnost

Inovace výroby substrátů

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Inovace výroby substrátů“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011847, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt řeší stavební úpravy a nákup technologického vybavení, které je nezbytné pro zahájení výroby nových unikátních zahradních substrátů a jejich uvedení na trh.
Playing blackjack isn`t simply a question of plunking down and putting the chips on the table. There are more than 100 distinct variations of the game available for use. Every variation benefits various kinds of players. Which of those variations is ideal to play at $1 deposit casino canada relies upon the person. Various components should be viewed as while picking which variation to play. Does the vendor hit delicate 17? What number of decks are in play? Is the alternative of give up played? Different perspectives, for example, parting, re-parting, and multiplying can change with every variation and can influence the house edge. Do your examination and choose what is the best variation of blackjack to play for you.
Cílem projektu je zavedení výroby 3 nových unikátních zahradních substrátů v inovovaném složení s lepšími užitnými vlastnostmi s důrazem na ekologii. Součástí projektu je související inovace procesu výroby, která je doprovodnou částí inovace produktů.

FORESTINA s.r.o.
Mnichov 129
386 01 Strakonice
Česká republika

EU