10 kg

EXPERT - trávníkové hnojivo s vápencem 2v1

novinka

.
Expert – trávníkové hnojivo s vápnitým dolomitem je speciální směsné granulované vícesložkové NPK hnojivo s vápníkem a sírou určené k ošetření všech typů trávníků. Hnojivo je primárně určeno ke komplexní výživě travních porostů. Dusík je v hnojivu obsažený ve dvou formách (nitrátové a amonné), které se liší různou dostupností dusíku pro rostliny. Část dusíku je pro rostliny dostupná bezprostředně po aplikaci, zatímco zbývající část dusíku je pro rostliny pomaleji dostupná a tím je zajištěna rovnoměrnější a dlouhodobější výživa travního porostu. V rámci druhotného efektu dochází s ohledem na obsah vápnitého dolomitu k částečné úpravě půdní kyselosti, což má příznivý efekt na snížení výskytu mechů v travním porostu.

Další výhody použití hnojiva:
- svým složením splňuje požadavky trav na výživu v růstovém období, čímž je zajištěna dostatečná a vyrovnaná výživa
- díky složení hnojiva dochází k rychlejší regeneraci travního porostu a volná místa vzniklá např. po odstranění mechů jsou rychleji zapojena do základního porostu
- zajišťuje zdravý vzhled travního porostu

VIDEO:

     
     Úloha vápníku v trávníkuSložení:

NPK (CaCO3, S) 14-5-5 (, 3)

Použití:

Rozsah a způsob použití:
Hnojivo se používá k základnímu hnojení nově zakládaných travních porostů, ale i k přihnojování trávníků během vegetace. Hnojivo je vhodné ke hnojení všech druhů trávníků - sportovních i okrasných. Trávník hnojíme 1x za měsíc v uvedených dávkách v období od března do září. Hnojivo aplikujeme rovnoměrně na suchý trávník, nejlépe za použití posypového vozíku. Při nedodržení uvedených dávek hrozí poškození trávníku. Pro optimální výživu je potřeba vycházet z půdní zásoby živin a aktuální potřeby trávníku.
Doporučené dávkování v g/m2:
březen až září – 30 g/m2
celkem za rok – 210 g/m2
Zavlažování:
Dostatek vody je pro správnou funkci z hlediska výživy a vzhledu trávníku jedním z nejdůležitějších faktorů. Po hnojení doporučujeme zavlažit dávkou 10 – 15 l/m2. Nejvhodnější doba pro zalévání je časně zrána nebo večer.

baleníkartón (ks)paleta (ks/karton)EAN
10 kg1658595618405221
EU