5 kg

EXPERT - Vertikutační směs 5v1

novinka

EXPERT VERTIKUTAČNÍ SMĚS slouží k obnově a regeneraci travního porostu po vertikutaci. Vertikutační směs je vyrobena ze zeolitu, speciálního trávníkářského
písku, organického hnojiva ve formě mikrogranulátu, travního osiva a vododržné složky (pudního kondicionéru). Použité travní osivo se skládá z vybraných druhů rychle klíčících trav, což vede k rychlému zaplnení prázdných míst v trávníku.

Složení:

NPK 3 - 1 - 5

Použití:

Organické hnojivo dodává vzcházejícímu travnímu porostu všechny potřebné živiny
a díky velmi jemné granulometrii je docíleno pravidelného rozmístění hnojiva, což má příznivý vliv na rovnoměrný růst a tvorbu kořenového systému. Tím je dosaženo rychlé obnovy chybějícího travního porostu. Zeolit pomáhá zlepšit využití živin z hnojiva, protože má schopnost poutat přebytečné živiny a následně je postupně uvolňovat pro potřeby rostlin. Pro zdárné klíčení travního osiva a vzcházení mladých rostlin je rovněž nezbytné zajistit
dostatek vláhy, protože mladé vzcházející rostliny jsou z důvodu nedostatečně vyvinutého kořenového systému náchylné k jejímu nedostatku. Z tohoto důvodu je součástí vertikutační směsi i vododržná složka, která má schopnost vázat vodu v době jejího nadbytku (dešťové
srážky, závlaha) a potom ji postupně uvolňovat rostlinám. Tím se zlepšuje využití vody ze závlahy (deštových srážek).

baleníkartón (ks)paleta (ks/karton)EAN
5 kg1150/1508595618404576
EU