200 g

400 g

800 g

25 kg

Hořčice

Podstatou „zeleného hnojení“ je vysetí vybraného druhu plodiny. Po vytvoření dostatečného množství zelené hmoty se rostlina zaryje do půdy, kde dochází k jejímu rozkladu. Proces probíhá hlavně za pomoci půdních baktérií a jiných užitečných mikroorganismů, kteří touto činností zvyšují úrodnost půdy.Význam zeleného hnojení: univerzální čistě přírodní vyhnojení půdy , zefektivňuje příjem živin pro následně pěstované rostliny, ochrana proti vyplavování živin, ochrana půdy před větrnou a vodní erozí, potlačuje rozmnožování a růst plevelů, důležitý komponent pro rozvoj baktérií a užitečných organismů, příznivě ovlivňuje vodní i tepelný režim půd

Složení:

Hořčice bílá

baleníkartón (ks)paleta (ks/karton)EAN
200 g402400/608594003195037
400 g201200/608594003195044
800 g10600/608594003195051
25 kg120/8594003197215
EU