500 g

1000 g

25 kg

Směs luskoobilní

Podstatou „zeleného hnojení“ je vysetí vybraného druhu plodiny. Po vytvoření dostatečného množství zelené hmoty se rostlina zaryje do půdy, kde dochází k jejímu rozkladu. Proces probíhá hlavně za pomoci půdních baktérií a jiných užitečných mikroorganismů, kteří touto činností zvyšují úrodnost půdy.Význam zeleného hnojení: univerzální čistě přírodní vyhnojení půdy , zefektivňuje příjem živin pro následně pěstované rostliny, ochrana proti vyplavování živin, ochrana půdy před větrnou a vodní erozí, potlačuje rozmnožování a růst plevelů, důležitý komponent pro rozvoj baktérií a užitečných organismů, příznivě ovlivňuje vodní i tepelný režim půd.

Složení:

1/3 Hrách, 1/3 Peluška, 1/3 Oves

baleníkartón (ks)paleta (ks/karton)EAN
500 g201200/608594003195013
1000 g10600/608594003195020
25 kg121/08594003197185
EU