500g

Zelené hnojení - Směs hořčice a řepky

novinka

.
Zelené hnojení - směs hořčice a řepky 
Význam zeleného hnojení:
- univerzlní čistě přírodní vyhnojení půdy
- zefektivňuje příjem živin pro následně pěstované rostliny
- ochrana proti vyplavování živin
- ochrana půdy před větrnou a vodní erozí
- potlačuje rozmnožování a růst plevelů
- důležitý komponent pro rozvoj baktérií a užitečných organismů
- příznivě ovlivńuje vodní i tepelný režim půd

VIDEO:

     Zelené hnojení

     Zelené hnojení 2

baleníkartón (ks)paleta (ks/karton)EAN
500g12480/408595618404149
EU