Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro kokurenceschopnost

Inovace výroby substrátů

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Inovace výroby substrátů“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_109/0011847, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt řeší stavební úpravy a nákup technologického vybavení, které je nezbytné pro zahájení výroby nových unikátních zahradních substrátů a jejich uvedení na trh.
Cílem projektu je zavedení výroby 3 nových unikátních zahradních substrátů v inovovaném složení s lepšími užitnými vlastnostmi s důrazem na ekologii. Součástí projektu je související inovace procesu výroby, která je doprovodnou částí inovace produktů.

FORESTINA s.r.o.
Mnichov 129
386 01 Strakonice
Česká republika

EU