Spolupráce s Odborným učilištěm v Praze pokračuje ...

obrázek

Navázali jsme spolupráci s Botanickou zahradou v Praze. Velice nás zaujaly jejich zábavně vzdělávací projekty pro veřejnost. Mezi těmito nás oslovil projekt „Orchideje - královny opylovacích triků“, který jsme se rozhodli i finančně podpořit. V rámci této akce bude probíhat v termínu od 4. do 20. 3. 2016 výstava různých druhů orchidejí a během těchto dnů je možné navštívit i doprovodné víkendové programy: Ukázky pěstování orchidejí, Ukázky moderního aranžování apod.

Součástí projektu je i přednáškový víkend, na kterém se lze dovědět spoustu informací a tajů o orchidejích.Část výstavy probíhá i ve výstavním sále, kde lze obdivovat fotografie orchidejí od odborníka trojské botanické zahrady pana Jana Ponerta.Navštivte Botanickou zahradu v Praze, stojí to za to!!! 

EU