40 l

Hoštický kompost

novinka

HOŠTICKÝ KOMPOST je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním složek organického původu (tráva, listí,dřevní a kůrová hmota). Výrobek neobsahuje čistírenské kaly ani jiné rizikové materiály.

Hoštický kompost dodává do půdy organickou hmotu, základní a vedlejší živiny (N, P, K, Ca, Mg), ale i stopové prvky jako přirozenou součást vstupních surovin. Organické látky obsažené v hnojivu zvyšují obsah humusu v půdě, poskytují energii a živiny půdním
mikroorganismům a zlepšují biologické a fyzikálně – chemické vlastnosti půd. Výrazně omezuje vyplavování živin z půdy do spodních vod, protože živiny jsou uvolňovány postupně. Hodnota pH kompostu přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd. Hoštický
kompost upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin. U těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a s ní související nedostatečnou provzdušněnost.

Použití:

HOŠTICKÝ KOMPOST se používá k obohacení půdy o organickou
hmotu a živiny před výsadbou rostlin. Je vhodný při zřizování zele
-
ných ploch, při výsadbě zeleně, při zakládání zelinářských, zahrad
-
nických i ovocnářských pěstebních ploch.
Hoštický kompost není vhodný pro kyselomilné rostliny jako jsou
např. azalky, vřesy, borůvky a vřesovištní rostliny

Dávkování:

Pro základní hnojení doporučujeme použít cca 40 litrů na 4 – 5 m2

Hoštický kompost aplikujeme zpravidla na podzim a bezprostředně po aplikaci kompost zapravíme rovnoměrně do půdy (hloubka zapravení je cca 25 cm). Při přípravě substrátu doporučujeme 1 díl kompostu smíchat se 3 – 4 díly zeminy. Dávka se určí podle následné plodiny, obsahu živin v půdě a nároku pěstované plodiny.


Maximální aplikační dávka hnojiva je 20 kg sušiny na 10 mběhem 3 let.

balení kartón (ks) paleta (ks/karton) EAN
40 l 1 51/ 8595618405511
EU