40 l

Hoštický substrát pro trávníky

novinka

Hoštický substrát pro trávníky je pripraven ze smesi vytrídené svetlé a tmavé rašeliny, kvalitního vytrídeného kompostu, prosetého jemne trídeného kremicitého písku, minerálního vícesložkového hnojiva EXPERT Plus (NPK 15-5-5 + 2 MgO + 14S + 0,5Fe) a vododržné složky (pudního kondicionéru). Vododržná složka má schopnost vázat vodu v dobe jejího nadbytku (deštové srážky, závlaha) a potom ji postupne uvolnovat rostlinám. Tím se zlepšuje využití vody ze závlahy (deštových srážek). Prítomnost vododržné složky pomáhá zajistit dostatek vláhy, která je nezbytná pro zdárné klícení travního osiva a vzcházení mladých rostlin.

Složení:

světlá a tmavá rašelina, tříděný zelený kompost, prosátý křemičitý písek, hnojivo EXPERT Plus, vododržnou složku

Použití:

Hoštický substrát pro trávníky je vhodný k použití predevším pri zakládání nových travních ploch, ale i pri opravách, obnovách a dosetí stávajících trávníku.


ZAKLÁDÁNÍ TRÁVNÍKU:
• plochu urovnáme, odstraníme nevhodné predmety (kameny, vetve, stavební sut apod.)
• použitím totálního herbicidu zlikvidujeme plevele a zbytky ostatních rostlin (alespon 14 dní pred výsevem)
• plochu rovnomerne pokryjeme cca 2 cm vrstvou Hoštického substrátu pro trávníky
• rucne, nebo za použití drobné mechanizace zasejeme vhodné travní semeno (doporucujeme použít travní smesi Valaška, které jsou prizpusobeny našim klimatickým podmínkám)
• osivo zapravíme hrábemi do substrátu a plochu uválcujeme
• po celou dobu až do vzejití semen udržujeme plochu primerene vlhkou (nesmí vyschnout), vyvarujte se rozplavování povrchu se semeny
• jakmile tráva dosáhne výšky cca 10-15 cm mužeme pristoupit k prvnímu secení a zacít s Prihnojováním – doporucujeme speciální trávníková hnojiva EXPERT
• prihnojení opakujeme behem vegetacního období po 3-4 týdnech. Dodržujeme doporucený zálivkový režim.
OBNOVA TRÁVNÍKU:
• krátce po posecení trávník peclive vyhrabte, odstrante zbytky pokosené
hmoty a stariny
• poškozená místa nakyprete
• na holá ci propadlá místa v trávníku nasypte rovnomerne substrát v dávce
5 - 8 litru substrátu na 1 m2 dle nerovností a charakteru regeneracního zásahu
• místa urovnejte a dosejte vhodným osivem, napr. travní smes Valaška dosev
• osivo zapravte hrábemi do substrátu a pomocí rýce nebo lopaty vysetou
plochu utlacte nebo uválcujte
• po celou dobu až do vzejití semen udržujeme plochu primerene vlhkou
(nesmí vyschnout)


ZLEPŠENÍ STAVU STARŠÍHO POROSTU BEHEM VEGETACE:
• ke zlepšení stavu staršího porostu aplikujte rovnomerne na krátce pokosený
trávník 5 až 10 l substrátu na 1 m2 nejméne 1x rocne. Nejdríve však provedte
peclivé vyhrabání trávníku, odstrante zbytky pokosené hmoty a stariny.
• rovnomerným prekrytím trávníku substrátem rovnež dosáhneme vyrovnání
povrchu. Živiny obsažené v substrátu poté mají príznivý vliv na zhoustnutí
trávníku a zlepšují výživný stav a vybarvení travního porostu rostlin touto živinou.

 

balení kartón (ks) paleta (ks/karton) EAN
40 l 1 51/ 8595618404767
EU