200 g

400 g

292-seminko-repka-200g.png

800 g

292-seminko-repka-200g.png

25 kg

292-seminko-repka-200g.png

Řepka ozimá

ZELENÉ HNOJENÍ - staletími prověřený způsob hnojení a ochrany půdy Podstatou „zeleného hnojení“ je vysetí vybraného druhu plodiny. Po vytvoření dostatečného množství zelené hmoty se rostlina zaryje do půdy, kde dochází k jejímu rozkladu. Proces probíhá hlavně za pomoci půdních baktérií a jiných užitečných mikroorganismů, kteří touto činností zvyšují úrodnost půdy.Význam zeleného hnojení: univerzální čistě přírodní vyhnojení půdy , zefektivňuje příjem živin pro následně pěstované rostliny, ochrana proti vyplavování živin, ochrana půdy před větrnou a vodní erozí, potlačuje rozmnožování a růst plevelů, důležitý komponent pro rozvoj baktérií a užitečných organismů, příznivě ovlivňuje vodní i tepelný režim půd.

Složení:

Řepka olejka ozimá

balení kartón (ks) paleta (ks/karton) EAN
200 g 40 2400/60 8594003195068
400 g 20 1200/60 8594003195075
800 g 10 600/60 8594003195082
25 kg 1 20/ 8594003197208
EU