500 g

1000 g

296-seminko-horcice-repka-500g.png

25 kg

296-seminko-horcice-repka-500g.png

Směs hořčice a řepky

Podstatou „zeleného hnojení“ je vysetí vybraného druhu plodiny. Po vytvoření dostatečného množství zelené hmoty se rostlina zaryje do půdy, kde dochází k jejímu rozkladu. Proces probíhá hlavně za pomoci půdních baktérií a jiných užitečných pikroorganismů, kteří touto činností zvyšují úrodnost půdy.Význam zeleného hnojení: univerzální čistě přírodní vyhnojení půdy , zefektivňuje příjem živin pro následně pěstované rostliny, ochrana proti vyplavování živin, ochrana půdy před větrnou a vodní erozí, potlačuje rozmnožování a růst plevelů, důležitý komponent pro rozvoj baktérií a užitečných organismů, příznivě ovlivňuje vodní i tepelný režim půd.

Složení:

50% řepka, 50% hořčice

balení kartón (ks) paleta (ks/karton) EAN
500 g 20 1200/60 8594003194993
1000 g 10 600/60 8594003195006
25 kg 1 20/ 8594003197192
EU