Semenné směsi pro zelené hnojení

Význam zeleného hnojení

„Zelené hnojení“ je druh organického hnojení, při kterém se do půdy zapravuje biomasa rostlin vypěstovaných pro tento účel. Cílem je obohatit půdu o organickou hmotu i živiny a tím zvýšit půdní úrodnost. Vhodné rostliny můžete vysévat od jara až do podzimu. Pokud nestihnete na podzim rostliny včas zarýt, nic se neděje. Půda bude alespoň přes zimu chráněná před mrazem a rostliny zaryjete brzy zjara, jakmile to počasí dovolí. Rostliny na zelené hnojení můžete nechat vyrůst do různých fází. Méně narostlé rostliny zaryjete rovnou celé nebo je můžete nechat vykvést. Květy zkrášlí Vaši zahrádku, což oceníte nejen Vy, ale i užitečný hmyz. Následně po odkvětu rostliny zaryjete. V tomto případě je vhodné rostliny nasekat na menší části.

obrázekHořčice
Mezi zahrádkáři velice oblíbená. Vyžaduje dostatek vláhy. Má nízké nároky na kvalitu půdy a klimatické podmínky. Daří se jí i v chladnějších a vyšších oblastech. Snáší mrazíky až -2°C. Tvoří hodně kořenové hmoty, která potlačuje růst plevelů. Je velmi medonosnou rostlinou.
... více zde

Hrách
Hrách patří mezi vikvovité rostliny, které jsou známé symbiózou s hlízkovitými bakteriemi, které způsobují biologickou fixaci dusíku. Má hluboký kořenový systém. Dobře snáší chlad. Pro výsev je ideální vlhčí, vápnitá půda. Omezuje rozmnožování a růst plevelů.
... více zde

Peluška jarní
Vysévá se samostatně nebo ve směsi s podpůrnou obilovinou (ovsem). Pěstuje se v chladnějších oblastech, na písčitých a sušších půdách, odolává podzimním mrazíkům. Příznivě obohacuje půdu o dusíkaté látky, zlepšuje půdní strukturu a působí fytosanitárně.
... více zde

Řepka ozimá
Velice oblíbená plodina. Vhodná pro všechny typy půd, snáší i pozdější výsevy. Rychle vzchází a dobře potlačuje plevel. Zvyšuje úrodnost půdy, brání erozi půdy a vyplavování nitrátů do spodních vod. Poskytuje hojnou pastvu pro včely.
...více zde

Lupina
Lupina neboli vlčí bob je vhodnou rostlinou pro zelené hnojení. Jedná se o novodobější rostlinu, která je také označována rostlinou třetího tisíciletí. Rostliny mají vynikající potenciál fixace dusíku v půdě, čímž se šetří při používání dusíkatých hnojiv a zlepšuje se celkově kvalita půdy.
... více zde 

Směs luskoobilní
Umožňuje zvýšit obsah humusu v půdě, zlepšuje fyzikální vlastnosti půdy, zvyšuje mikrobiologické aktivity včetně fytosanitárního účinku, zajišťuje odplevelení půdy a zlepšuje její celkovou úrodnost. Obohacuje půdu o potřebný dusík. Zabraňuje vyplavování živin a přemísťuje živiny ze spodních vrstev do ornice.
... více zde

Pohanka
Rychle rostoucí teplomilná rostlina. Dokáže prospívat i na chudé půdě s nízkým obsahem živin, kde je schopna vytvářet značné množství biomasy. Zvyšuje dostupnost živin, především fosforu a zlepšuje půdní strukturu. Je velmi odolná proti většině škůdců i obvyklým chorobám. Je vhodná jako pastva pro včely.
... více zde

Svazenka
Nenáročná plodina s poměrně rychlým růstem a vývojem. Snáší lehké půdy a sušší plochy. Silná pokryvnost jemných listů zajišťuje velmi dobrou odplevelovací schopnost. Dobře zastiňuje půdu a zabraňuje výparu. Zlepšuje výnosy následných plodin a strukturu půdy. Je ceněna také jako výborná medonosná plodina s dobrou produkcí pylu. Dorůstá do výšky 20 – 80 cm.
... více zde

Směs hořčice a řepky
Ideální spojení dvou rostlin pro zelené hnojení. Řepka i hořčice jsou oblíbené medonosné rostliny, které se hodí i do chladnějších klimatických podmínek. Rostliny tvoří hodně kořenové hmoty, která potlačuje růst plevelů.
... více zde

Prodejní stojan sortimentu Semínko. Rozměry - 68 x 41 x 195 cm (včetně štítu)Veškeré semenné směsi jsou dodávány jednotlivě nebo v uceleném programu společně s poutavým regálem Zelené hnojení.

EU